FONAMENTS

fonament mañas

17/04/2013

ESTEM FENT FONAMENTS PER A MURS DE CARREGA. UN TIPUS DE FONAMENT ES PER MUR DE BLOC DE FORMIGÓ I L´ALTRE PER MUR DE FORMIGÓ ARMAT, ENCOFRAT AMB PLANXES DE FERRO.