FIVALLER SL, OBRA CIVIL

Els criteris i paràmetres de la nostra empresa per a una construcció d’obra civil són:

La consideració dels recursos de què disposem en el cicle constructiu: energia, terreny, matèries primeres i aigua, portats a terme mitjançant accions concretes que influiran en un o diversos dels punts que s’enumeren a continuació:

• Correcta integració en l’ambient físic
• Adequada elecció de materials i processos
• Gestió eficient de l’aigua i l’energia
• Planificació i control de la generació de residus
• Creació d’atmosfera interior saludable
• Eficiència qualitat-cost (cost eficaç)