CIM TO UBKAL – 4.167 METRES

CIM TOUBKAL

05/04/2012
Els nostres companys en Jorgi Llinàs i en Jordi Puig, aquets
dies de Setmana Santa, han coronat el cim del TO UBKAL, de
4167 metres, que es el pic mes alt de l´Atlas (Marroc).
FELICITATS A TOTS DOS.

UN ALTRE FITA DELS COMPAYS DE FIVALLERSPORT.