COBERTA CATALANA

obres- façanes 003

Aquesta setmana estem arreglant una coberta tipica catalana,
bigues de fusta, llates, rajoles i teula.
Aquestes feines, ens agraden, treballem com fa cent anys enrere.