FEINES AMB EL NOSTRE CAMIO

camio grua

TENIR UN CAMIÓ GRUA, ENS TREU LA FEINA DURA DE
PUJAR MATERIALS A MA, QUAN TREBALLEM A GRAN
ALÇADA.
AQUEST ES L´EXEMPLE PUJANT MATERIAL A UNA TERCERA
PLANTA.