MUR DE FORMIGÓ ARMAT

mur

24/05/2013

AQUEST ES EL PROCES PER FER UN MUR DE FORMIGÓ ARMAT, A 6 METRES DE FONDARIA DE NIVELL DEL CARRER.