Terrassa

terrasa bru

02/04/2012
Aquesta setmana estem fent una terrassa, amb tela asfaltica per treure
aigües.
Es important fer be les soldadures i les entregues per que duri molt de
temps.